Kursy-Szkolenia

Komunikacja – skuteczne szkolenie z komunikacji interpersonalnej

Skuteczna komunikacja ma zatem miejsce wtedy, gdy nasz rozmówca odbiera treść komunikatu,który jest zgodny z naszą intencją. Wypowiadaniu słów towarzyszą na ogół różne gesty John-P.-Ryan-sitting-on-a-table-in-a-courtroom-talking-to-an-unidentified-man-1928

i zachowania, dzięki którym lepiej rozumiemy komunikat. Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny, prowadzone jest w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Ponadto zastosowane będą liczne symulacje i gry szkoleniowe, dyskusje, burza mózgów oraz prezentacje multimedialne.